SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 14. Srijeda, 11. svibnja 2022.
OPĆINA OMIŠALJ

27.

Na temelju članaka 14., 15., 16. i 18. Odluke o uređenju prometa na području Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 45/09 i 15/16) i članka 44. stavka 3. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 5/21), Općinska načelnica Općine Omišalj, dana 2. svibnja 2022. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o javnim par kiralištima
na području općine Omišalji visini naknade
za parkiranje vozila

Članak 1.

U Odluci o javnim parkiralištima na području općine Omišalj i visini naknade za parkiranje vozila („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 15/21) u članku 5. stavku 1. točka

2. mijenja se i glasi:

„u razdoblju od 16. rujna do 31. svibnja, autobusi, teretni automobili i vozila za kampiranje parkiraju se na javnom parkiralištu u Servisno-uslužnoj zoni Pušća (na platou D).“

Članak 2.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Na javnim parkiralištima iz članka 2. točke 1., 3., 5., 7. i 9., članka 3. točke 1., 2., 3., 4., 5., 9. i 10., vršit će se naplata parkiranja vozila u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna svakog dana od 7,00 do 21,00 sat.

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. točka g) mijenja se i glasi:

„- za svaki sat parkiranja 5,00 kuna

- za parkiranje u trajanju od 7,00 do 21,00 sat – 20,00 kuna;“

Točki i) dodaje se alineja koja glasi:

„- za parkiranje u trajanju od 7,00 do 21,00 sat – 20,00 kuna;“

Dodaje se točka k) koja glasi:

„k) na parkiralištu u ulici kralja Tomislava

- za svaki sat parkiranja 5,00 kuna

- za parkiranje u trajanju od 7,00 do 21,00 sat – 20,00 kuna.“

Članak 4.

Članak 9. mijenja se i glasi:

„Za parkirališta u ulicama Pod orišina, Bjanižov, Pesja, Kančinar, Draga, Krčine, kralja Tomislava, Nikole Jurjevića i Primorskoj ulici uz park kod Plave terase, za razdoblje od 1. lipnja do 15. rujna, na zahtjev stranke, izdaje se povlaštena karta.“

Članak 5.

U članku 10. stavku 2. broj „30,00“ mijenja se i glasi: „50,00“.

Članak 6.

U članku 12. stavku 2. broj „30,00“ mijenja se i glasi: „50,00“.

Članak 7.

U članku 13. stavku 2. broj „30,00“ mijenja se i glasi: „50,00“.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-01/21-01/31

URBROJ: 2170-30-22-01-2

Omišalj, 2. svibnja 2022.

Načelnica

mr. sc. Mirela Ahmetović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2221&mjesto=51513&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr