SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
GRAD RIJEKA
127

108.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01) te članka 40. i 47. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naknade troškova odnosno izgubljene zarade za rad vijećnika
i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke,
članova upravnih vijeća ustanova u vlasništvu Grada
i članova nadzornih odbora komunalnih društava

Članak 1.

U Odluci o određivanju naknade troškova odnosno izgubljene zarade za rad vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke, članova upravnih vijeća ustanova u vlasništvu Grada i članova nadzornih odbora komunalnih društava (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/99 i 12/03) u članku 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Članu Vijeća koji ne opravda izostanak sa sjednice Vijeća ili neopravdano napusti sjednicu prije završetka, isplaćuje se 50aknade iz stavka 1. ovoga članka, a preostali iznos naknade se prenamjenjuje i raspoređuje za financiranje programa iz područja socijalne skrbi ili zdravstvene zaštite u Gradu Rijeci, po odluci Poglavarstva Grada Rijeke.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Ova Odluka primjenjivat će se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 021-05/05-01/117

Ur. broj: 2170-01-10-05-2

Rijeka, 29. rujna 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr