SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 13. Petak, 29. travnja 2022.
GRAD OPATIJA

35.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke. 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 34. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 17. Statuta Dječjeg vrtića Opatija, gradonačelnik Grada Opatije dana 1.9.2021. godine donosi

O D L U K U

o imenovanju članova

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija

I.

Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića imenuju se:

ALESSANDRA SELAK, iz Opatije, Andrije Štangera 62

ZDENKO SUŠANJ, iz Opatije, maršala Tita 12

STELLA BRGULJAN, iz Opatije, Nova cesta 146/1

ŽELJANA ROGOZNICA, iz Rijeke, Antuna Braca 12

II.

Članovi Upravnog vijeća imenuju se na mandat od 4 godine.

III.

Ova Odluka bit će objavljena u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

KLASA: 023-05/21-01/07

URBROJ: 2156/01-03/01-21-1

Opatija, 1. 9. 2021.

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik

Fernando Kirigin, mag.oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2220&mjesto=10006&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr