SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 13. Petak, 29. travnja 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

31.

Na temelju članka 120. Zakona o Proračunu ('Narodne novine', broj 144/21), članka 10. stavka 1., točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 55/09 i 139/10), članka 21. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 33/21) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije', broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj 26. travnja 2022. godine donosi sljedeću,

ODLUKU

o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica za kapitalni projekt rekonstrukcije sustava javne rasvjete

Članak 1.

Odobrava se kreditno zaduženje Općine Malinska-Dubašnica za kapitalni projekt rekonstrukcije sustava javne rasvjete na području Općine Malinska-Dubašnica s ciljem povećanja učinkovitosti, u iznosu od 3.200.000,00 kuna (trimilijunaidvjestotisućakuna).

Projekt je planiran Proračunom Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu: Program 3013 – Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Kapitalni projekt K301306 Javna rasvjeta.

Članak 2.

Općina Malinska-Dubašnica zadužuje se pod sljedećim uvjetima:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovlašćuje se Načelnik Općine Malinska-Dubašnica za zaključenje s kreditorom Ugovora o kreditu nakon dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske na kreditno zaduženje Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21) i Odluka o izmjeni Odluke o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 33/21).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 403-02/21-02/1

URBROJ: 2170-26-01-22-23

Malinska, 26.04.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

PREDSJEDNIK

Ivica Perišić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2220&mjesto=51511&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr