SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 13. Petak, 29. travnja 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

28.

Na temelju odredbe članka 3. Odluke o davanju u zakup javnih površina („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj (8/05, 6/11, 3/14, 11/15, 5/19, 16/20, 7/21 i 16/21) i članka 24. Statuta Općine Malinska–Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 26. travnja 2022. godine, donijelo je

IZMJENU I DOPUNU PLANA

lokacija za postavu privremenih i montažnih objekata

I.

U Planu lokacija za postavu privremenih i montažnih objekata (SN 3/22 ), u tabeli iz točke I. mijenjaju se slijedeće stavke:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

* primjenjuje se Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

** primjenjuje se Odluka o lokalnim porezima (razrez poreza na korištenje javne površine)

U točki I. stavak 3. mijenja se i glasi:

Zakupci lokacija pod brojem 3.1, 5.1, 6.1, 8.2, 9.3, 10.1, 13.1, 14.2, 15.1, 15.2, 16.1, 17.1, 17.2, 18.1, 18.2, 19.2, 21.1, 21.2, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 i 25.1, kao i svi zakupci koji su se naknadno priključili na električnu mrežu putem priključka u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica, dužni su plaćati potrošenu el. energiju koja će se očitati na kontrolnom brojilu svakog prvog u mjesecu.

II.

Ova Dopuna Plana lokacija za postavu privremenih objekata stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 363-01/21-01/33

URBROJ: 2170-26-01-22-31

Malinska, 26.04.2022.

OPĆINSKO VIJEĆEOPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik:

Ivica Perišić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2220&mjesto=51511&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr