SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 13. Petak, 29. travnja 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

27.

Na temelju odredbe članka i odredbe članka 20., članka 29. stavka 3. i članka 42. stavka 1. točka 4. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17; u daljnjem tekstu: Zakon)te članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 26. travnja 2022. , donijelo je

ODLUKU

o dopuni Odluke o lokalnim porezima

Članak 1.

U Odluci o lokalnim porezima ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 39/18, 5/19, 23/20, 16/21 ;u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 17. stavku 1. točka c) dodaje se alineja 12. koja glasi:

„za korištenje javne površine u svrhu formiranja poligona Autoškole, 10.000,00 kn “

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/21-02/1

URBROJ: 2170-26-01-22-33

Malinska, 26.04.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2220&mjesto=51511&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr