SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 13. Petak, 29. travnja 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

26.

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i odredbe članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 26. travnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup javne površine ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 8/05, 6/11, 3/14, 11/15, 5/19 i 16/20, 7/21 i 16/21, 3/22 ;u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 7. stavku 4. alineja 2. , iza točke 3., dodaje se točka 4. koja glasi: „ za formiranje poligona Autoškole“.

Članak 2.

U članku 11. Odluke, iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Protiv Odluke o prigovoru nije dopušten pravni lijek. “

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/21-02/1

URBROJ: 2170-26-01-22-32

Malinska, 26.04.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2220&mjesto=51511&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr