SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 13. Petak, 29. travnja 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

24.

Na temelju odredbe članka 104. stavak. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/21) Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 26. travnja 2022. donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/20, 7/21, 29/21) (u daljnjem tekstu: Odluka) mijenja se članak 8. st. 11., te glasi:

„Vlasnik odnosno korisnik zemljišta dužan je brinuti da krošnje stabala i drugo raslinje, reklame i drugi objekti ne ugrožavaju i ne ometaju normalan tok prometa, te ne zauzimaju prostor iznad cijele širine kolnika ceste u visini od najmanje 4,5 m, odnosno 2,5 m iznad pješačkih površina (nogostup, pješačka traka i sl.), da ne zaklanjaju rasvjetna tijela javne rasvjete, prometne znakove i svjetlosne signale, da ne ometaju preglednost na križanjima, te da ne ulaze u slobodne profile kolnika i pješačkih zona.“

Članak 2.

U članku 34. st. 1. iza posljednje alineje dodaje se alineja „ postavljati posude za otpad bez odobrenja odjela“

Članak 3.

U članku 42. st. 4. iza riječi „Na“ brišu se riječi „prirodnim i“

Članak 4.

Poslije članka 48. dodaje se novi članak 48a. koji glasi:

„Na prirodnim i uređenim plažama zabranjeno je nakon korištenja plaže ostavljati ručnike, rekvizite za plažu i druge stvari osobne namjene.

Stvari iz stavka 1. osobito je zabranjeno ostavljati na plažama iz stavka 1. s namjerom rezervacije i čuvanja mjesta na plaži.

Stvari iz stavka 1. zatečene na prirodnim i uređenim plažama bez njihova vlasnika, odnosno korisnika, smatrat će se napuštenima, te će biti uklonjene prilikom čišćenja plaže od strane Komunalnog društva Dubašnica d.o.o.“

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/21-02/1

URBROJ: 2170-26-01-22-31

U Malinskoj, 26.04.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2220&mjesto=51511&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr