SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 13. Petak, 29. travnja 2022.
OPĆINA LOPAR

14.

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini (Zaključak Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/21-07/502, URBROJ: 50301-29/23-22-2 od 20. siječnja 2022.g.), na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine Lopar, načelnik Općine Lopar, dana 27. travnja 2022. godine, usvaja

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara

na području Općine Lopar za 2022. godinu

I.

Planom aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Lopar za 2022. godinu utvrđuju se svi subjekti zaštite od požara na području Općine Lopar koji su uključeni u protupožarnu sezonu 2022. godine, odnosno koji su izvršitelji zadataka temeljem Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Lopar u 2022. godini.

II.

Subjekti zaštite od požara na području Općine Lopar uključeni u protupožarnu sezonu 2021. godine su:

načelnik Općine Lopar,

 • Stožer civilne zaštite Općine Lopar,
 • Dobrovoljno vatrogasno društvo Lopar,
 • Područna vatrogasna zajednica otoka Raba,
 • Lopar Vrutak d.o.o. za komunalne djelatnosti,
 • Loparko d.o.o. za vodne djelatnosti,
 • Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti,
 • Dundovo d.o.o. za komunalne djelatnosti,
 • Hrvatske šume, Šumarija Rab,
 • Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Lopar,
 • HEP ODS, Elektroprimorje Rijeka - Terenska jedinica Rab,
 • Zavod za hitnu medicinu PGŽ - Ispostava Rab,
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ - Ispostava Rab
 • Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Policijska uprava primorsko-goranska, Policijska postaja Rab
 • Gradsko društvo Crvenog križa Rab.

  III.

  Subjekti zaštite od požara iz točke II. ovog Plana uključeni su u protupožarnu sezonu 2022. godine izvršenjem zadaća iz točke I. ovog Plana.

  IV.

  Sastavni dio ovog Plana su kontakt podaci odgovornih osoba u pravnim osobama iz točke II., koji nisu predmet objave.

  V.

  Ovaj Plan stupa na snagu danom usvajanja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

  KLASA: 240-01/22-01/01

  URBROJ: 2170-24-02-22-01

  Lopar, 27. travnja 2022.

  OPĆINSKI NAČELNIK

  Zdenko Jakuc, dipl. ing. el.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2220&mjesto=51281&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr