SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
GRAD CRIKVENICA
37

41.

Na temelju članka 86. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 3. sjednici održanoj dana 29. rujna 2005. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

I.

Gradsko vijeće Grada Crikvenice daje prethodnu suglasnost na Prijedlog statuta Osnovne škole »Vladimira Nazora«, Crikvenica, utvrđen na sjednici Školskog odbora dana 20. rujna 2005. godine, uz uvjet da se iza članka 75. Prijedloga, u glavi »XIV. Imovina škole i financijsko poslovanje« doda članak koji glasi: »Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.«

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 600-01/05-01/44

Ur. broj: 2107/01-01-05-5

Crikvenica, 29. rujna 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr