SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
GRAD CRES
37

37.

Na temelju članka 19. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/01, 29/01 i 15/03), u skladu sa člankom 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Cresa (»Službene novine« broj 24/02 i 7/05), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 28. rujna 2005. godine donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja

I.

Josip Pope, mr. Nivio Toich, Mate Solis, Marija Rogić, Mario Šintić, Mirko Parat i Ljiljana Filipas razrješuju se dužnosti članova Odbora za dodjelu javnih priznanja.

II.

U Odbor za dodjelu javnih priznanja izabrani su:

- mr. Nivio Toich, za predsjednika,

- Mateo Ferarić, za člana,

- Ljiljana Filipas, za člana

- Giovanna Kamalić, za člana

- vlč. Renato Kučić, za člana,

- Branka Sepčić, za člana,

- Mario Šintić, za člana.

III.

Odbor za dodjelu javnih priznanja kao stalno radno tijelo Gradskog vijeća, obavlja poslove iz Odluke o javnim priznanjima Grada Cresa.

IV.

Dužnost članova Odbora za dodjelu javnih priznanja prestaje istekom mandata vijećnika Gradskog vijeća u mandatnom razdoblju 2005. do 2009. godine.

V.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 013-01/05-01/4

Ur. broj: 2213/02-01-01-05-3

Cres, 28. rujna 2005.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Nivio Toich, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr