SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
GRAD CRES
37

35.

Na temelju stavka (1), članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 28. rujna 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa
održavanja komunalne
infrastrukture za 2005. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 41/ 04) mijenja se i glasi:

»U sljedećoj godini utvrđuje se financiranje održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kako slijedi:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/04-01/8

Ur. broj: 2213/02-04-02-01-05-

Cres, 28. rujna 2005.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Nivio Toich, v.r.

 

Odluka o izmjeni i dopuni Programa   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr