SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 12. Petak, 22. travnja 2022.
OPĆINA PUNAT

20.

Na temelju članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) općinski načelnik donosi

RJEŠENJE

o izmjenama Rješenja o imenovanju Povjerenstva
za provedbu postupka javnog natječaja

Članak 1.

U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja, KLASA: 080-02/20-01/1, URBROJ: 2142-02-02/1-20-23 od dana 30. srpnja 2020. godine, u članku 1. stavak 1. mijenja se točka 1. i sada glasi:

“ 1. Vedrana Brusić-Karabaić, viša stručna suradnica za proračun i financije,

- zamjenica članice: Vedrana Dunato Polonijo, viša stručna suradnica za komunalno gospodarstvo i komunalni redar”

Članak 2.

U članku 1. točka 2. alineja 1. umjesto teksta: “pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela“ treba biti tekst: „savjetnica za imovinsko-pravne i opće poslove“

Članak 3.

Ostale odredbe Rješenja ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 081-01/22-01/1

URBROJ: 2170-31-02/1-22-7

Punat, 19. travnja 2022.

Općinski načelnik

Daniel Strčić, bacc. inf., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2219&mjesto=51521&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr