SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 12. Petak, 22. travnja 2022.
OPĆINA OMIŠALJ

25.

Na temelju članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na 5. sjednici održanoj 13. travnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim obračunom Proračuna Općine Omišalj za 2021. godinu, u iznosu od 3.095.605,46 kn.

Članak 2.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 iskazana u Bilanci na dan 31. prosinca 2021. godine utvrđena su kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 12.758.497,27 kn iz članka 2. ove Odluke, raspoređuje se na način da se od istoga pokriva manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 162.990,88 kn te djelomično pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 12.595.506,39 kn. Preostali manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 475.627,88 kn pokriva se prenesenim viškom prihoda poslovanja iz 2020. godine koji je iznosio 3.571.233,34 kn.

Utvrđuje se višak prihoda za 2021. godinu u iznosu od 3.095.605,46 kn.

Članak 4.

Raspoloživi višak prihoda za 2021. godinu u iznosu od 3.095.605,46 kn prema izvorima financiranja sastoji se iz:

- izvora općih prihoda i poreza u iznosu od 2.095.605,46 kn

- izvora komunalne naknade u iznosu od 1.000.000,00 kn.

Višak prihoda rasporedit će se, sukladno članku 53. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), u Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2022. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:400-01/21-01/7

URBROJ:2170-30-22-01-7

Omišalj, 13. travanj 2022. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2219&mjesto=51513&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr