SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
GRAD CRES
37

34.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 28. rujna 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za razdoblje 2005. godine

Članak 1.

Članak 2. Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za razdoblje 2005. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 41/04) mijenja se glasi:

»Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/04-01/9

Ur. broj: 2213/02-01-01-04-5

Cres, 28. rujna 2005.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Nivio Toich, v.r.

 

Odluka o izmjeni i dopuni programa   
Odluka o izmjeni i dopuni Programa   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr