SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 12. Petak, 22. travnja 2022.
OPĆINA OMIŠALJ

18.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (“Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20 - pročišćeni tekst zakona) i članka 33. Statuta Općine Omišalj (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/21) Općinsko vijeće Općine Omišalj na 5. sjednici održanoj 13. travnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o suosnivanju Lokalne akcijske skupine u ribarstvu

Članak 1.

Ovom Odlukom Općina Omišalj suglasna je sudjelovati u formiranju partnerstva predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora u svrhu osnivanja i djelovanja Lokalne akcijske skupine u ribarstvu (u daljnjem tekstu: FLAG), kao jedan od suosnivača.

Lokalna akcijska skupina u ribarstvu, koja ima pravni oblik udruge, osniva se radi izrade i provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu i ostvarivanja zajedničkih interesa svih razvojnih dionika ribarstvenog područja, a koje je funkcionalno koherentno u zemljopisnom gospodarskom i društvenom smislu.

Članak 2.

Ribarstveno područje FLAG-a obuhvatit će područje grada Rijeke, grada Krka, općine Omišalj, općine Punat, općine Dobrinj, općine Vrbnik, općine Baška i općine Malinska-Dubašnica.

Članak 3.

Predstavnik Općine Omišalj u FLAG-u je pročelnica Upravnog odjela Općine Omišalj, a u slučaju njene spriječenosti osoba koju ona ovlasti kao svoju zamjenu.

Osobe iz stavka 1. ovog članka zastupaju interese Općine Omišalj.

Članak 4.

Općina Omišalj stječe prava i obveze člana FLAG-a danom osnivanja FLAG-a, sukladno općim aktima istog.

Općina Omišalj, kao član FLAG-a ima pravo birati i biti biran u sva tijela FLAG-a, sudjelovati u utvrđivanju zajedničke politike i programa FLAG-a, odlučivati o sredstvima i imovini FLAG-a, sudjelovati u aktivnostima od zajedničkog interesa i druga prava utvrđena Statutom i drugim općim aktima FLAG-a.

Općina Omišalj obvezna je podupirati rad FLAG-a u skladu sa Statutom i drugim općim aktima FLAG-a.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/25

URBROJ: 2170-30-22-01-10

Omišalj, 13. travnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2219&mjesto=51513&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr