SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
GRAD CRES
37

33.

Na temelju čanka 35. stavak 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00 i 114/01), članka 103. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 25/ 01 i 29/01) i članka 29. stavak 2. Odluke o uređenju prometa i o nerazvrstanim cestama na području Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/00, 16/ 00 i 07/01), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 28. rujna 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o stavljanju javnog dobra izvan opće uporabe

Članak 1.

Javno dobro koje je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Malom Lošinju označeno kao k.č. 7898/2, u k.o. Cres, površine 1896 m2, stavlja se izvan opće uporabe.

Zemljište iz st. 1 ovog članka, na temelju ove Odluke upisat će se u zemljišnim knjigama na ime i u korist Grada Cresa.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/05-01/25

Ur. broj: 2213/02-01-01-05-2

Cres, 28. rujna 2005.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Nivio Toich, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr