SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 12. Petak, 22. travnja 2022.
OPĆINA OMIŠALJ

11.

Na temelju članka 127. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na 5. sjednici održanoj 13. travnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkom društvu SMART ISLAND KRK d.o.o.

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu SMART ISLAND KRK d.o.o. Krk, Vršanska 14, OIB:71183086599, za investicijsko zaduživanje putem dugoročnog kunskog kredita kod Erste&Steiermarkische banke d.d. u iznosu od 11.000.000,00 HRK, radi financiranja projekta izgradnje svjetlovodne optičke mreže na području otoka Krka (u već izgrađenoj DTK infrastrukturi - cijevima), pod sljedećim uvjetima:

1. Iznos kredita: 11.000.000,00 kn

2. Rok korištenja: 31.12.2024.

3. Vrsta kredita: investicijski kredit

4. Kamatna stopa: 0,99 % fiksna

5. Naknada za obradu zahtjeva: 0,05% = 5.250,00 kn

6. Rok otplate: 15 godina

7. Način otplate: kvartalno

8. Prva rata: 31.3.2025.

9. Zadnja rata: 31.12.2039.

10. Dinamika otplate glavnice kredita: 60 jednakih tromjesečnih rata

11. Dinamika uplate kamate: tromjesečno

12. Instrumenti osiguranja: zadužnica Smart island Krk d.o.o., solidarno jamstvo Ponikve eko otok Krk d.o.o.

13. Ostali uvjeti: vođenje min. 90% poslovanja preko banke davatelja kredita

Članak 2.

Društvo iz članka 1. ove Odluke dužno je odmah po sklapanju ugovora dostaviti ugovor o kreditu Općini Omišalj, kako bi Općina Omišalj isti dostavila Ministarstvu financija u roku od osam dana od dana sklapanja.

Članak 3.

Društvo iz članka 1. ove Odluke dužno je dostaviti Općini Omišalj kvartalna izvješća o stanju duga po danoj suglasnosti u roku od 5 dana po proteku kvartala.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/25

URBROJ: 2170-30-22-01-4

Omišalj, 13. travnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

Općina Omišalj

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2219&mjesto=51513&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr