SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
GRAD CRES
37

31.

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine« broj 25/01 i 29/01), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 28. rujna 2005. godine, donosi

ODLUKU
o drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2005. godinu

Članak 1.

U Proračunu Grada Cresa za 2005. godinu članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Grada Cresa za 2005. godinu sadrži:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 2.

Prihodi i rashodi po razredima, skupinama, podskupinama i odjeljcima utvrđuju se u Bilanci Proračuna Grada Cresa za 2005. godinu, posebnom dijelu Proračuna, te planu razvojnih programa kako slijedi:

Članak 3.

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2005. godinu stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama« - službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-01/05-1/17

Ur. broj: 2213/02-01-01-05-5

Cres, 28. rujna 2005.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Nivio Toich, v.r.

 

Odluka o drugim izmjenama i dopunama   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr