SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 11. Četvrtak, 14. travnja 2022.
OPĆINA PUNAT

15.

Na temelju članka 127. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Punat, na 7. sjednici održanoj dana 12. travnja 2022. godine, donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti
za dugoročno zaduživanje trgovačkom društvu
SMART ISLAND KRK d.o.o.

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu SMART ISLAND KRK d.o.o. Krk, Vršanska 14, OIB:71183086599 na sklapanje Ugovora o kreditu za investicijsko ulaganje uz sljedeće uvjete:

1. Iznos kredita 11.000.000,00 kn

a) Rok korištenja: 31.12.2024.g.

b) Vrsta kredita: investicijski kredit

c) Kamatna stopa: 0,99 % fiksna

d) Naknada za obradu zahtjeva: 0,05% = 5.250,00 kn

e) Rok otplate 15 godina

f) Način otplate: kvartalno

g) Prva rata: 31.3.2025.g.

h) Zadnja rata: 31.12.2039.g.

i) Dinamika otplate glavnice kredita: 60 jednakih tromjesečnih rata

j) Dinamika uplate kamate: tromjesečno

k) Instrumenti osiguranja: zadužnica, solidarno jamstvo Ponikve eko otok Krk d.o.o., 90% poslovanje preko banke davatelja kredita

Članak 2.

Društvo iz članka 1. ove Odluke dužno je odmah po sklapanju ugovora dostaviti ugovor o kreditu Općini Punat, kako bi Općina Punat isti dostavila Ministarstvu financija u roku od osam dana od dana sklapanja.

Članak 3.

Društvo iz članka 1. ove Odluke dužno je dostaviti Općini Punat kvartalna izvješća o stanju duga po danoj suglasnosti u roku od 5 dana po proteku kvartala.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-05/22-01/2

URBROJ: 2170-31-01-22-18

Punat, 12. travnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2218&mjesto=51521&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr