SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 11. Četvrtak, 14. travnja 2022.
OPĆINA PUNAT

13.

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21), Općinsko vijeće Općine Punat, na 7. sjednici održanoj dana 12. travnja 2022. godine, donosi

O D L U K U

o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava
za financiranje aktivnosti političkih stranaka
i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću
Općine Punat za 2022. godinu

Članak 1.

U Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Punat za 2022. godinu („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 29/21) mijenja se članak 5. koji sada glasi:

„Sukladno članku 3. ove Odluke proračunska sredstva raspoređuju se političkim strankama prema broju njihovih članova i nezavisnim vijećnicima u Općinskom vijeću u godišnjim iznosima kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko – goranske županije".

KLASA: 024-05/22-01/2

URBROJ: 2170-31-01-22-14

Punat, 12. travnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2218&mjesto=51521&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr