SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
OPĆINA PUNAT
3B2 HTML

24.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 28/01 i 08/05) i članka 27. Zakona o popisima birača (»Narodne novine« broj 19/92) Općinsko vijeće Općine Punat, na 5. sjednici održanoj dana 6. rujna 2005. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju Komisije za popis birača i
njihovih zamjenika

Članak 1.

U Komisiju za popis birača imenuju se:

1. Branko Karabaić, predsjednik

2. Milena Kopanica, I. član

3. Zlatko Sindičić, II. član.

Za zamjenike članova Komisije imenuju se:

1. Bojan Mladenović, zamjenik predsjednika Komisije

2. Edi Franolić, zamjenik I. člana

3. Josip Blažević, zamjenik II. člana.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/9

Ur. broj: 2142-02-01-05-15

Punat, 6. rujna 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mladen Juranić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr