SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 10. Četvrtak, 7. travnja 2022.
OPĆINA PUNAT

10.

Na temelju članka 11. stavak 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) općinski načelnik Općine Punat donosi

P L A N

savjetovanja s javnošću u 2022. godini

I.

Plan savjetovanja s javnošću u 2022. godini sadrži opće akte odnosno druge strateške ili planske dokumente kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba na području općine Punat.

II.

U 2022. godini savjetovanje s javnošću provest će se u postupku donošenja akata odnosno strateških ili planskih dokumenata navedenih u tablici koja je sastavni dio ovoga Plana.

III.

Općina Punat savjetovanje s javnošću provodi putem službene web stranice na adresi www.punat.hr objavom nacrta općih akata odnosno drugih dokumenata o kojima se savjetovanje provodi u pravilu u trajanju od 30 dana.

Iznimno, savjetovanje može trajati i kraće kada su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju objavljuje se obrazloženje opravdanog razloga za kraće trajanje savjetovanja.

IV.

Ovaj Plan objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

KLASA: 008-02/21-01/7

URBROJ: 2142-02-03/17-21-1

Punat, 23. prosinca 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

OPĆINSKI NAČELNIK

Daniel Strčić, bacc. inf.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2217&mjesto=51521&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr