SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
OPĆINA LOKVE
3B2 HTML

16.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01 i 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 34. Statuta Općine Lokve, Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj dana 10. kolovoza 2005. godine donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Lokve za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim Programom gradnje objekata i uređaja (u daljnjem tekstu Program) utvrđuju se plan izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lokve za 2005. godinu kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za realizaciju Programa.

1. Izgradnja vodovoda za naselje Sopać

- vodosprema 700.000,00 kuna

2. Proširenje javne rasvjete od Šetališta

Golubinjak prema park šumi

Golubinjak i u Lascu Lokvarskom

(lugarnica i pilana) 650.000,00 kuna

 

ukupno: 1.350.000,00 kuna

Članak 2.

Sredstva za izvršenje Programa osiguravaju se u Općinskom proračunu Općine Lokve iz sljedećih izvora

1. Komunalni doprinos 60.000,00

2. Proračun Općine Lokve 1.175.000,00

3. Naknade za koncesije 5.000,00

4. Šumski doprinos 110.000,00

ukupno: 1.350.000,00 kuna

Članak 3.

Ove Prve izmjene i dopune Programa donose se za 2005. godinu. Sredstva za ostvarivanje Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Lokve, a njima raspolaže Općinsko vijeće Općine Lokve.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Prve izmjene i dopune Programa prestaje vrijediti Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lokve za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 8/05).

Članak 5.

Ove Prve izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupaju na snagu danom objave.

Klasa: 363-01/05-01/05

Ur. broj: 2112-02-05-01-02

Lokve, 10. kolovoza 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Davorin Cenčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr