SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 12. Petak, 9. svibnja 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županija

Županija

21.

Na temelju članka 19. Zakona o otocima (»Narodne novine« broj 34/99 i 32/02) i članka 1. i 2. Pravilnika o sastavu i zadaćama Povjerenstva za otoke (»Narodne novine« broj 48/03), te članka 53. stavak 2. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01), Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije na 43. sjednici održanoj dana 24. travnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju povjerenstva za otoke
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za otoke Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 2.

Povjerenstvo se osniva radi:

. sudjelovanja u izradi i provedbi državnih programa iz članka 4. Pravilnika o sastavu i zadaćama Povjerenstva za otoke (u daljnjem tekstu: Pravilnika) i praćenja provedbe Programa održivog razvitka otoka,

. davanja mišljenja o kreditnim zahtjevima otočnih ulagača za namjene iz članka 20. stavak 1. Zakona o otocima, podnesenih Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak i praćenja njihovog korištenja,

. nadzora svrhovitog gospodarskog korištenja otočnog poljoprivrednog zemljišta i zgrada na otocima sukladno posebnim propisima.

Članak 3.

U Povjerenstvo za otoke Primorsko-goranske županije imenuju se:

1. ZLATKO KOMADINA, župan Primorsko-goranske županije, predsjednik Povjerenstva,

2. IVO MILATIĆ, predstavnik Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo Republike Hrvatske, Uprava za otočni i područni razvoj, član,

3. BRANKA IVANDIĆ, predstojnica Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, član,

4. ZDENKO ANTEŠIĆ, gradonačelnik Grada Raba, član,

5. DRAGAN BALIJA, gradonačelnik Grada Malog Lošinja, član,

6. GAETANO NEGOVETIĆ, gradonačelnik Grada Cresa, član,

7. DARIJO VASILIĆ, gradonačelnik Grada Krka, član,

8. MARIJAN DEKANIĆ, načelnik Općine Baška, član,

9. NEVEN KOMADINA, načelnik Općine Dobrinj, član,

10. ANTON SPICIJARIĆ, načelnik Općine Malinska - Dubašnica, član,

11. JOSIP ŠEPČIĆ, načelnik Općine Omišalj, član,

12. FRANJO TOLJANIĆ, načelnik Općine Vrbnik, član,

13. SLAVKO ŽIC, načelnik Općine Punat, član,

14. GORDANA PETRINIĆ, pomoćnica predstojnice Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji nadležna za poslove gospodarstva, član.

Članak 4.

U slučaju spriječenosti za rad u Povjerenstvu predsjednika i članove uprave zamjenjuju zamjenici koje oni odrede.

Članak 5.

O zadaćama iz članka 2. ove Odluke Povjerenstvo podnosi izvješća o svom radu Ministarstvu za javne radove, obnovu i graditeljstvo - Upravi za otočni i područni razvoj, najmanje jedanput godišnje, a najkasnije do 30. rujna tekuće godine.

Članak 6.

Administrativno-stručne poslove Povjerenstva obavlja Upravni odjel za gospodarski razvoj Primorsko-goranske županije.

Članak 7.

Povjerenstvo je dužno donijeti Poslovnik kojim uređuje način rada Povjerenstva.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Povjerenstva za otoke izvan snage Primorsko-goranske županije od 01. veljače 2001.g. Klasa: 022-04/01-03/ 02, Urbroj: 2170/01-21/01-10.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/03-03/8

Ur. broj: 2170/01-92-01-03/13

Rijeka, 24. travnja 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr