SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
OPĆINA LOKVE
3B2 HTML

15.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03), i članka 34. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 30/01) Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj dana 10. kolovoza 2005. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja te opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s iskazom potrebnih financijskih sredstava za ostvarivanje Programa za 2005. godinu

I. IZVORI PRIHODA

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine

1. Komunalna naknada 6.100.000,00 kn

2. Grobna naknada 30.000,00 kn

3. Dopunska sredstva 70.000,00 kn


Ukupno I. 6.200.000,00 kn

II.ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Potrošnja el. energije za javnu rasvjetu 70.000,00 kn

2. Održavanje i razvoj objekata i uređaja javne rasvjete

- tekuće održavanje 15.000,00 kn

- luminacija 100.000,00 kn

3. Čišćenje i uređenje javnih i zelenih površina

- komunalni radnici 25.000,00 kn

- materijalni troškovi 25.000,00 kn

4. Zbrinjavanje otpada

- sanacija divljih deponija 5.000,00 kn

5. Deratizacija i dezinsekcija 10.000,00 kn

6. Zimsko održavanje cesta 300.000,00 kn

7. Održavanje groblja i spomenika 65.000,00 kn

8. Proširenje ceste centar - Podsleme 3.550.000,00 kn

9. Proširenje ceste na pravcu Ul. R.

Strohala - Sopać 350.000,00 kn

10. Ljetno održavanje cesta 150.000,00 kn

11. Odvodnja oborinskih voda

- Školska ulica, Njivice, Homer 460.000,00 kn

12. Odvoz smeća i stakla 20.000,00 kn

13. Projektna dokumentacija vodovod i

stepenice Kalvarija 350.000,00 kn

13. Otkup zemljišta za proširenje ceste centar

- Podsleme 250.000,00 kn

14. Urbanistički i detaljni planovi Općine

Lokve 350.000,00 kn

15. Ostale usluge i radovi 55.000,00 kn

16. Sanacija zidova na groblju u Lokvama 50.000,00 kn

 

Ukupno II. 6.200. 000,00 kn

Članak 2.

Ove Prve izmjene i dopune Programa donose se za 2005. godinu. Sredstva za ostvarivanje Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Lokve, a njima raspolaže Općinsko vijeće Općine Lokve.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Prve izmjene i dopuna Programa prestaje vrijediti Program održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 8/05).

Članak 4.

Ove Prve izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupaju na snagu danom objave

Klasa: 363-01/05-01/06

Ur. broj: 2112-02-05-01-02

Lokve, 10. kolovoza 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Davorin Cenčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr