SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 10. Četvrtak, 7. travnja 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

23.

Na temelju članka 127. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 7/21) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, dana 24. ožujka 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnost za dugoročno zaduživanje trgovačkom društvu SMART ISLAND KRK d.o.o.

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu SMART ISLAND KRK d.o.o. Krk, Vršanska 14, OIB: 71183086599 na sklapanje Ugovora o kreditu za investicijsko ulaganje uz slijedeće uvjete:

1. Iznos kredita 11.000.000,00 kn

2. Rok korištenja: 31.12.2024.

3. Vrsta kredita: investicijski kredit

4. Kamatna stopa: 0,99 % fiksna

5. Naknada za obradu zahtjeva: 0,05% = 5.250,00 kn

6. Rok otplate 15 godina

7. Način otplate: kvartalno

8. Prva rata: 31.3.2025.

9. Zadnja rata:31.12.2039.

10. Dinamika otplate glavnice kredita: 60 jednakih tromjesečnih rata

11. Dinamika uplate kamate: tromjesečno

12. Instrumenti osiguranja: zadužnica, solidarno jamstvo Ponikve eko otok Krk d.o.o., 90% poslovanje preko banke davatelja kredita

Članak 2.

Društvo iz članka 1. ove Odluke dužno je odmah po sklapanju ugovora dostaviti ugovor o kreditu Općini Malinska-Dubašnica, kako bi Općina Malinska-Dubašnica isti dostavila Ministarstvu financija u roku od osam dana od dana sklapanja.

Članak 3.

Društvo iz članka 1. ove Odluke dužno je dostaviti Općini Malinska-Dubašnica kvartalna izvješća o stanju duga po danoj suglasnosti u roku od 5 dana po proteku kvartala.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 025-06/22-01/1

URBROJ: 2170-26-01-22-10

Malinska, 24. ožujka 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2217&mjesto=51511&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr