SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 10. Četvrtak, 7. travnja 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

19.

Na temelju odredbe članka 17. stavak 1. alineja 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/21), a temeljem prethodno pribavljene Suglasnosti Područnog ureda civilne zaštite Rijeka, KLASA: 810-05/21-04/12, URBROJ: 511-01/373-21-4, od 16. studenog 2021. Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj 24. ožujka 2022. godine donosi

ODLUKU

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području u Općine Malinska-Dubašnica s ciljem priprema i sudjelovanja u aktivnostima radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite u spašavanju stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Malinska-Dubašnica određuju se kako slijedi:

1. Dubašnica d.o.o., Malinska,

2. Ponikve voda d.o.o., Krk,

3. Ponikve Eko otok Krk d.o.o., Krk,

4. Trgovina Krk Malinska d.d., Malinska,

5. GPP MIKIĆ d.o.o., Omišalj,

6. Trumm d.o.o., Malinska,

7. Radio otok Krk d.o.o.,

8. Lovačko društvo 'Orebica', Krk,

9. Športsko ribolovna udruga „Lastavica“, Malinska i

10. Planinarsko društvo 'Obzova' otok Krk, Njivice.

Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka nositelji su posebnih zadaća u sustavu civilne zaštite.

Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje sa operativnim snagama sustava civilne zaštite istima se dostavlja Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Malinska-Dubašnica.

Pravne osobe i ostali subjekti iz stavka 1. dobivanjem određenog zadatka od strane načelnika ili Stožera civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica stječu status sudionika u provedbi određenih mjera civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 3.

Aktivirane i mobilizirane pravne osobe i ostali subjekti od interesa za civilnu zaštitu na području Općine Malinska-Dubašnica imaju pravo na naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i važećim podzakonskim aktima.

Članak 4.

S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Malinska-Dubašnica zaključuje se ugovori o međusobnoj suradnji kojima će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna sredstva te u kojem roku se uključuju u sustav civilne zaštite za područje Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Malinska-Dubašnica ('Službene novine primorsko-goranske županije' broj 6/14).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.

KLASA: 810-01/20-01/4

URBROJ: 2170-26-01-22-6

Malinska, 24. ožujka 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2217&mjesto=51511&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr