SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 10. Četvrtak, 7. travnja 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

14.

Temeljem stavka 7. i 8. članka 25. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ('Narodne novine', broj 20/18, 115/18, 98/19) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 24. ožujka 2022. godine donijelo je

I. IZMJENU PROGRAMA

korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini

Članak 1.

U Programu korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 33/21) (u daljnjem tekstu: Program) članak 3. mijenja se i glasi:

„Proračunom Općine Malinska-Dubašnica u 2022. godini planiran je prihod od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu 200.529,33 kuna.“

Članak 2.

Članak 4. Programa mijenja se i glasi:

„Sredstva iz članka 3. ovog Programa u 2022. godini namjenski će se utrošiti kako slijedi:

- Aktivnost A300401 AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDI, za izradu projekta navodnjavanja polja Dubašnica u iznosu od 150.000,00 kn

- Aktivnost A301902 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA za rashode uređenja protupožarnih i poljskih putova u iznosu od 50.529,33 kn“

Članak 3.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu dan nakon objave u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 400-08/21-01/1

URBROJ: 2170-26-01-22-27

Malinska, 24. ožujka 2022.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2217&mjesto=51511&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr