SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
OPĆINA LOKVE
3B2 HTML

13.

Na temelju članka 14. i 16. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/903) i članka 34. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« PGŽ broj 30/01), Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj dana 29. prosinca 2004. donijelo je

ODLUKU
o II. izmjeni i dopuni Proračuna
Općine Lokve za 2004. godinu

Članak l .

U proračunu Općine Lokve za 2004. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 8/04) članak 1. mijenja se i glasi

RAČUNA PRIHODA I RASHODA

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani po skupinama i podskupinama u Računu prihoda i rashoda Proračuna za 2004. povećavaju se, odnosno smanjuju, kako slijedi u Općem dijelu.

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u svoti od 6.983.572,66 raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima kako slijedi u Posebnom dijelu proračuna.

Članak 4.

Ove druge izmjene i dopune Proračuna Općine Lokve za 2004. stupaju na snagu danom objave »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004.

Klasa: 400-08/04-01/01

Ur. broj: 2112-02-04-01-03

Lokve, 29. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Davorin Cencić, v.r.

 

Odluka o II. izmjeni i dopuni proračuna   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr