SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 9. Četvrtak, 31. ožujka 2022.
GRAD OPATIJA

27.

Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/2019) te sukladno odredbi članka 5. stavka 2. Odluke kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima („Narodne novine“, br. 55/19 i 129/19) donosim

O D L U K U

I.

Prihvaćam uvjete iz Odluke kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima za pristupanje sustavu Evidencije o dohocima i primicima (dalje u tekstu: sustav EDIP).

II.

Svrhe za razmjenu podataka o dohocima i primicima iz sustava EDIP su:

III.

Dohvat podataka iz sustava EDIP omogućuje se uspostavom sustava elektroničkog pristupa podacima razmjenom podataka putem web-servisa i batch obrade koji Gradu Opatiji omogućava upit u realnom vremenu za pojedinačan OIB/skupinu OIB-ova.

IV.

Razdoblja za koja se omogućuje dohvat podataka iz sustava EDIP su kalendarska godina, razdoblje od dva do dvanaest mjeseci u kontinuitetu te mjesec prilikom čega je najmanja moguća godina za dohvat podataka 2014. godina, a početni mjesec ne može biti manji od siječnja 2014. i ne veći od dva mjeseca prije tekućeg mjeseca (n-2).

V.

Kontakt osoba za dohvat podataka iz sustava EDIP u Gradu Opatija je Slobodan Juračić, Stručni suradnik – projektant informacijskog sustava, e-mail: slobodan.juracic@opatija.hr, tel: 051 680160, mob. 098 371 381

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

KLASA: 011-01/22-01/8

URBROJ: 2170-12-03/01-22-2

Opatija, 26. siječnja 2022.

Gradonačelnik

Fernando Kirigin, mag. oec., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2216&mjesto=10006&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr