SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 9. Četvrtak, 31. ožujka 2022.
GRAD OPATIJA

20.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (,,Službene novine“ Primorsko – goranske županije broj 25/09, 30/09- ispravak, 7/13, 3/18, 5/18- ispravak, 3/20, 3/21), i članka 103. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21) Gradsko vijeće Grada Opatije je dana 21.03.2022. godine, donijelo sljedeću

ODLUKU

Članak 1.

Utvrđuje se da je na k.č. 729/351 k.o. Pobri, put površine 148 m2, upisanom u zk.ul. 1671 k.o. Pobri trajno prestala potreba korištenja puta, te mu se ukida status javnog dobra u općoj uporabi, i sada predstavlja zemljište u vlasništvu Grada Opatije.

Članak 2.

Nalaže se zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Opatiji, da, sukladno ovoj Odluci, izvrši uknjižbu brisanja javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Opatije i izvrši uknjižbu prava vlasništva na ime i u korist Grada Opatije u cijelosti, sve temeljem odredbi čl. 103. st. 3. Zakona o cestama (NN 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014, 110/19, 144/21).

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u ,,Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

KLASA: 944-01/22-01/20

URBROJ: 2170-12-01/01-22-4

Opatija, 21. ožujka 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dr. sc. Neva Slani, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2216&mjesto=10006&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr