SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
OPĆINA FUŽINE
3B2 HTML

29.

Na temelju članka 30. st. 4. zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/01 i 9/02) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 15. rujna 2005. godine, donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Općini Fužine za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka komunalne opreme na području Općine Fužine za 2005. godinu za:

1. javne površine

2. javnu rasvjetu

3. opskrbu pitkom vodom

4. odvodnju otpadnih voda (kanalizacija)

Ovaj Program sadrži i opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavku komunalne opreme, te iskaz sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva potrebna za realizaciju ovog Programa su sljedeća:

- komunalni doprinos 300.000,00 kuna

- naknada za koncesiju 30.000,00 kuna

- Proračun Općine Fužine 1.737,000,00 kuna


Ukupno 2.067.000,00 kuna

Članak 3.

Sredstva iz čl. 2. ovoga Programa utrošiti će se na sljedeći način:

1. Javne površine

- izgradnja nogostupa kroz naselje Vrata 200.000,00 kuna

- izgradnja nogostupa u ulici Vrelska 200.000,00 kuna

2. Javna rasvjeta

- proširenje javne rasvjete u predjelu

Fužine-Mostići, Fužine-Sednjak i

centar Lič 330.000,00 kuna

3. Opskrba pitkom vodom

- izgradnja vodovoda prema Benkovcu

(izrada projektne dokumentacije) 150.000,00 kuna

4. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

- izgradnja kanalizacijskog kolektora

u naselju Fužine 1.187.000,00 kuna

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/05-01/20

Ur. broj: 2112-03-05-01

Fužine, 15. rujna 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Marinko Kauzlarić, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr