SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 9. Četvrtak, 31. ožujka 2022.
GRAD OPATIJA

16.

Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« Republike Hrvatske br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 29. Statuta Grada Opatije («Službene novine Primorsko goranske županije» broj 25/09, 30/09 – ispravak, 07/13, 3/18, 5/18 – ispravak, 11/18 – pročišćeni tekst, 3/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2022. godine, donosi

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu ('Službene novine' Primorsko – goranske županije, br. 43/18. i 25/20., u daljnjem tekstu: Odluka) članak 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

'(1) Komunalni doprinos za izgradnju ili ozakonjenje garaža iznosi 70% jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa iz članka 2. ove Odluke, neovisno o tome da li se one grade kao samostalni objekti ili se nalaze u sklopu objekta druge namjene.'

U članku 8. stavak 2. briše se.

Članak 2.

U članku 12. stavku 1. podstavak 6. briše se.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/21-01/69

URBROJ: 2170-12-01/01-22-2

Opatija, 21. ožujka 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

dr. sc. Neva Slani, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2216&mjesto=10006&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr