SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
OPĆINA BAŠKA
3B2 HTML

35.

Temeljem članka 5. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04), članaka 16. i 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. rujna 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o režimu parkiranja na parkiralištu
kompleksa Opatije sv. Lucije u Jurandvoru

Članak 1.

U Odluci o režimu parkiranja na parkiralištu kompleksa Opatije sv. Lucije u Jurandvoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/05) članak 3. mijenja se i glasi:

»Ovlaštena osoba kojoj su povjereni poslovi naplate parkiranja, kao i poslovi blokiranja, deblokiranja, premještanja nepropisno parkiranih i napuštenih vozila, te čuvanje istih na javno prometnim površinama na području mjesta Baška (u daljnjem tekstu: izvršitelj) ima pravo vozila parkirana suprotno ovoj odluci blokirati posebnim napravama za blokiranje kotača i vlasniku, odnosno korisniku vozila, naplatiti troškove blokiranja, odnosno deblokiranja vozila.

Na način opisan u prethodnom stavku blokirat će se i autobusi kada se, suprotno ovoj odluci, zateknu parkirani na parkiralištu iz članka 1.

Kod blokiranja vozila ovlaštena osoba izvršitelja je obvezna na prednje vjetrobransko staklo ili drugo vidno mjesto staviti znak upozorenja da je vozilo blokirano, s uputom vlasniku, odnosno korisniku, što učiniti da bi se vozilo deblokiralo.

Tehnički neispravna, dotrajala, oštećena, neregistrirana ili vozila bez registarskih oznaka, ostavljena na parkiralištu iz članka 1. izvršitelj će premjestiti specijalnim vozilom - »paukom« na posebno određeno mjesto, te naplatiti troškove premještanja, sve sukladno odredbama Odluke o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta, te blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju vozila na području mjesta Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/05).

Članak 2.

Na sve što ovom Odlukom nije posebno obuhvaćeno na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Odluke o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta, te blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju vozila na području mjesta Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/05).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/14

Ur. broj: 2142-03-05-12

Baška, 20. rujna 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

prof. dr. sc. Milivoj Dujmović, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr