SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 7. Utorak, 15. ožujka 2022.
GRAD OPATIJA

13.

Na temelju čl. 48. st. 1. t. 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 137/15- ispr., 123/17, 98/19 i 144/20), u vezi s čl. 18. Statuta Ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture FESTIVALA OPATIJA, osnivač GRAD OPATIJA zastupan po gradonačelniku Fernandu Kiriginu, donosi dana 1. ožujka 2022. godine

O D L U K U

o razrješenju

I. Razrješuje se Darinka Trinajstić iz Viškova, Biškupi 5, dužnosti članice Upravnog vijeća FESTIVALA OPATIJA, danom 1. ožujak 2022. g., zbog podnošenja ostavke.

II. Ova Odluka objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko- goranske županije'.

KLASA: 007-02/22-01/3

URBROJ: 2170-12-03/01-22-1

Opatija, 1.03.2022.

GRADONAČELNIK

Fernando Kirigin, mag. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2214&mjesto=10006&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr