SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 7. Utorak, 15. ožujka 2022.
OPĆINA LOPAR

8.

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 15. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine, broj 26/11, 12/12, 126/12, 48/13, 57/15, 98/19) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 5/21), Općinsko vijeće Općine Lopar donosi

O D L U K U

o razrješenju člana Nadzornog odbora VODOVODA HRVATSKO PRIMORJE – JUŽNI OGRANAK, društva s ograničenom odgovornošću za sakupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode i imenovanju
novog člana

  1. SAŠA ŠKARIĆ iz Lopara, Lopar 558, rođ. 31.03.1984. godine, OIB 02887777612 razrješuje se dužnosti člana Nadzornog odbora Vodovoda Hrvatsko Primorje – južni ogranak, društva s ograničenom odgovornošću za sakupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode.
  2. TOMISLAV PAPARIĆ iz Lopara, Lopar 548, rođ. 11.06.1986., OIB: 88193596567 imenuje se za člana Nadzornog odbora Vodovoda Hrvatsko Primorje – južni ogranak, društva s ograničenom odgovornošću za sakupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode.
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 011-02/22-01/02

URBROJ: 2170-24-01-22-04

Lopar, 09.ožujka 2022.g.

Općinsko vijeće Općine Lopar

Predsjednik Općinskog vijeća

Damir Paparić, prof.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2214&mjesto=51281&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr