SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
OPĆINA BAŠKA
3B2 HTML

31.

Temeljem članaka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04)) i članka 16. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/ 01), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. rujna 2005. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2005. godinu

Članak 1.

U Godišnjem programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (»Službene novine« broj 38/04) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2005. godini su namijenjena kako slijedi:

1.Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije
i vodovoda: 2.912.429,88


1.1.nastavak kanalizacijskog kolektora
Jurandvor-Draga Bašćanska (do Banja) 700.000,00

1.2.dio kanalizacije i vodovoda zone 10 595.588,86

1.3.kanalizacija Ulice Skopalj 462.301,55

1.4.kanalizacija Ulice Gruh 237.050,00

1.5.kanalizacija i vodovod Ulice kralja
Tomislava 215.806,92

1.6.vodovod Ulice Zarok (dio) 40.066,55

1.7.nastavak izgradnje kanalizacije Batomalj
(stari dio mjesta do Vazmenke) 200.000,00

1.8.vodovod Ulice Z. Čermakove 98.189,42

1.9.vodovod Korudalj - Sv. Lucija 116.119,90

1.10.oborinska kanalizacija Ulice kralja
Zvonimira 21.000,00

1.11.oborinska kanalizacija Korudalj
- sv. Lucija 226.306,68

2. Asfaltiranje: 1.542.901,07


2.1.Korudalj - Sv. Lucija 258.806,47

2.2.Ul. Skopalj (do Frankopanske ul.) 138.219,90

2.3.Ulica Z. Čermakove
(križanje s Ulicom Skopalj) 145.439,70

2.4.ulica iza škole 148.789,98

2.5.Ulica kralja Tomislava (dio) 91.585,40

2.6.Zagrebačka-Lošinjska ulica 121.092,99

2.7.površina uz cestu u Dragi Bašćanskoj 16.602,74

2.8.površina uz AC Zablaće 36.660,00

2.9.placa u Dragi Bašćanskoj 46.770,70

2.10.uređenje područja »Na vodi« 144.128,00

2.11.uređenje Ul. Kralja Zvonimira
(Forza - Atlantic) 100.000,00

2.12.uređenje ceste za sv. Ivan 294.805,19

3. Uređenje mrtvačnice - okoliš 257.166,00


4. Uređenja groblja Sv. Ivan u Baški - parkiralište 90.000,00


5. Nabavka i montaža javne rasvjete: 599.386,52


5.1.rasvjeta Ul. Kricin (11 kom.) 127.829,16

5.2.rasvjeta mjesto Baška -stara jezgra 109.258,96

5.3.rasvjeta Ul. Ribarska (4 kom.) 31.175,05

5.4.rasvjeta na parkiralištima u Dragi
Bašćanskoj 10.000,00

5.5.rasvjeta ulica Šantis (jedno rasvjetno tijelo) 5.000,00

5.6.rasvjeta od starog ulaza u AC Zablaće
do novog ulaza u AC (250 m) 180.000,00

5.7.rasvjeta raskrižja A. Starčevića
- zaobilaznica 30.000,00

5.8.rasvjeta lovački dom Batomalj
(jedno rasvjetno tijelo) 10.000,00

5.9.rasvjeta od zaobilaznice do autob. stanice
Jurandvor (200 m) (građevinski radovi
s postavom jednog rasvjetnog tijela) 36.273,00

5.10.rasvjeta Ul. Skopalj (9 kom.) 25.719,65

5.11.Frankopanska ul. (7 kom.) 15.000,00

5.12.rasvjeta Ulica Zarok (2 kom.) 10.000,00

5.13.rasvjeta - Ulica Gruh 9.130,70

6. Uređenje parkirališta u Baški 141.800,00


7.Izgradnja nogostupa, potpornih zidova
i ograda 427.359,00


7.1.izrada potpornog zida u naselju
Jurandvor od Male Place do skretanja
na gornji put za Sv. Luciju 40.000,00

7.2.izgradnja potpornog zida u Dragi
Bašćanskoj (S. Barbalić) 20.679,00

7.3.rekonstrukcija potpornih zidova ceste
u Batomlju od raskrižja do place 80.000,00

7.4.izgradnja nogostupa AC Zablaće - Guvno 193.000,00

7.5.izgradnja ograde oko nogometnog
igrališta »Zablaće« 75.640,00

7.6.izgradnja ograde mosta u Dragi Bašćanskoj 18.040,00

8. Izgradnja - rekonstrukcija vodotoka 617.641,36


8.1.dovršetak radova na sanaciji potoka
i puta Labic-Zapavlić u Jurandvoru 40.000,00

8.2.rekonstrukcija kanala Ditris i zone
»Pod školu« do utoka u more 200.000,00

8.3.rekonstrukcija odvodnje bunara »Malog
i Velikog Potkovalića« u Baški 100.000,00

8.4.sanacija potoka od S. Čubranića
do Đ. Štefanić 158.316,96

8.5.uređenje kanala oborinskih voda kod
»Perine mekote« u Dragi Bašćanskoj 79.324,40

8.6.uređenje kanala oborinskih voda
»Pod Frgačići« u Dragi Bašćanskoj 40.000,00

9.Usklađenje PP i izrada druge projekt.
dokumentacije 320.000,00


10. Otkup zemljišta - nerazvrstane ceste i dr. 1.214.143,18UKUPNO (1. - 10.): 8.122.827,01


Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Izvori sredstava za izvršenje Programa iz članka 2. su, kako slijedi:

1.komunalni doprinos 4.520.000,00


2.naknada za priključenje 300.000,00


3.sredstva proračuna (uključno višak
sredstava iz 2004.) 3.302.827,01


UKUPNO (1. do 3.): 8.122.827,01


Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/14

Ur. broj: 2142-03-05-8

Baška, 20. rujna 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

prof. dr. sc. Milivoj Dujmović, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr