SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 4. Ponedjeljak, 14. veljače 2022.
GRAD OPATIJA

8.

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine 29/19, 98/2019, 126/2021) te članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 25/09, 30/09, 7/13, 3/18, 5/18, 3/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 11. veljače 2022. godine donosi

Odluku

o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Opatije za redovito godišnje financiranja političkih stranaka
i nezavisnih vijećnika u 2022. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos sredstava za svakog vijećnika Gradskog vijeća Grada Opatije, iznos sredstava koji pripada političkim strankama i nezavisnim vijećnicima, rokovi isplata te način i rokovi objave izvješća o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava te odricanje od prava na naknadu.

Članak 2.

(1) Za vijećnike Gradskog vijeća Grada Opatije utvrđuje se iznos od 1.857,00 kuna po vijećniku mjesečno.

(2) Sredstava namijenjena za redovito godišnje financiranje planirana su u Proračunu Grada za 2022. godinu na poziciji A101003.

Članak 3.

Temeljem broja mandata u Gradskom vijeću, političkim strankama i nezavisnim vijećnicima za redovito godišnje financiranje na osnovi iznosa iz članka 2. ove Odluke, raspoređuju se sredstva Proračuna za tromjesečje kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Sredstva Proračuna Grada Opatije za 2022.godinu, raspoređena prema članku 3. ove Odluke, doznačuju se na žiro račun političke stranke odnosno poseban račun nezavisnih vijećnika do posljednjeg dana u tromjesečju za koje se naknada isplaćuje.

Članak 5.

(1) Nezavisni vijećnici mogu se odreći prava na redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Opatije za 2022. godinu dostavom pisane izjave Gradskom vijeću Grada Opatije. Dana izjava se ne može povući.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka nezavisni vijećnik nema pravo na financiranje iz Proračuna do isteka proračunske godine, a financijska sredstva koja pripadaju nezavisnom vijećniku ostaju u Proračunu Grada.

Članak 6.

Na mrežnim stranicama Grada Opatije, po završetku tekuće proračunske godine, a najkasnije do 1. ožujka 2023. godine, objavit će se izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava Proračuna Grada Opatije.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA: 024-01/22-01/2

URBROJ: 2170-12-01/22-2

Opatija, 11. veljače 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJA

Predsjednica Gradskog vijeća

Dr. sc. Neva Slani, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2211&mjesto=10006&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr