SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 4. Ponedjeljak, 14. veljače 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

5.

Na temelju članka 48. st. 1. t 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/07, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 33. st. 3. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 7/21) Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica dana 11. veljače 2022. donosi sljedeću

O D L U K U

o imenovanju predstavnika Općine Malinska-Dubašnica
u skupštini Smart island d.o.o. Krk

Točka 1.

Za predstavnika Općine Malinska-Dubašnica u skupštini Smart island Krk d.o.o. Krk imenuje se Robert Anton Kraljić, Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica

Točka 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova Odluka dostavit će se Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavit će se u Službenim novinama Primorsko – goranske županije.

KLASA: 025-06/22-01/1

URBROJ: 2170-26-02-22-3

Malinska, 11. veljače 2022.

Općinski načelnik

Robert Anton Kraljić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2211&mjesto=51511&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr