SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 4. Ponedjeljak, 14. veljače 2022.
OPĆINA LOPAR

7.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i članka 45. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 5/21), a slijedom prijedloga pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar, u skladu s Proračunom Općine Lopar za 2022. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 34/21) općinski načelnik Općine Lopar donosi

PLAN

prijma u službu za 2022. godinu

I.

Donosi se Plan prijma u službu u upravno tijelo Općine Lopar za 2022. godinu.

II.

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na internet stranici Općine Lopar.

KLASA: 100-01/22-01/01

URBROJ: 2170-24-02-22-02

Loparu, 21. siječnja 2022.

Općinski načelnik

Zdenko Jakuc, dipl. ing. el., v. r.

 

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2211&mjesto=51281&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr