SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 4. Ponedjeljak, 14. veljače 2022.
OPĆINA LOPAR

5.

Temeljem čl. 19. i čl. 33. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 5/21) i čl. 23. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 5/21), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 31. siječnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA
ODBORA ZA JAVNE POVRŠINE

I.

Ovom Odlukom razrješuju se dosadašnji članovi Odbora za javne površine u Općini Lopar:

1. Ivan Jakuc, Lopar 508

2. Dario Gabrić, Lopar 75

3. Dejan Petrinić, Lopar 295

4. Darko Pećarina, Lopar 53

5. Katarina Matahlija Kulonja, Lopar 400

6. Stanko Franelić, Lopar 577

7. Pok.Sanjin Paparić, Lopar 564

II.

U Odbor za javne površine Općine Lopar imenuju se sljedeći članovi:

1. Antonija Matahlija, Lopar 255

2. Marin Borić, Lopar 545A

3. Šime Stolčić, Lopar 168

4. Jusuf Jaganjac, Lopar 570

5. Dejan Petrinić, Lopar 295

6. Magdalena Ivanić, Lopar 307

7. Dušan Matahlija, Lopar 338

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o razrješenju i imenovanju Odbora za javne površine u Općini Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 2/18).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-02/22-01/01

URBROJ: 2170-24-01-22-03

Lopar, 31. siječnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2211&mjesto=51281&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr