SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 4. Ponedjeljak, 14. veljače 2022.
OPĆINA LOPAR

4.

Na temelju članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 31. siječnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o priključenju Općine Lopar kao osnivača
Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Općina Lopar kao dugogodišnji pridruženi član Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije sa sjedištem u Ravnoj Gori, Stara Sušica, Karolinska cesta 87 (u daljnjem tekstu: Centar) želi se priključiti Centru kao osnivač.

Članak 2.

Općinsko vijeće Općine Lopar ovlašćuje općinskog načelnika da podnese zahtjev za priključenje Općine Lopar, sukladno Članku 2. Sporazumu o osnivanju Centra.

Obveze Općine Lopar su osigurati sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna osnivačkog uloga jednokratno te sufinancirati rad Centra u godišnjem iznosu koji je određen Sporazumom o osnivanju Centra.

Članak 3.

Općinsko vijeće općine Lopar ovlašćuje općinskog načelnika da sklapa sve akte, imenuje predstavnika Općine Lopar koji će obnašati dužnost člana Stručnog vijeća Centra te poduzima sve radnje s ciljem djelovanja Centra iz Članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:011-02/22-01/01

URBROJ: 2170-24-01-22-02

Loparu, 31. siječnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2211&mjesto=51281&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr