SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 3. Petak, 4. veljače 2022.
GRAD OPATIJA

3.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije ('Službene novine Primorsko- goranske županije' br. 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak, 3/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 28. siječnja 2022. godine donosi

O D L U K U

o izmjeni Odluke o osnivanju
Uređivačkog savjeta za gradski list 'Opatija'

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Uređivačkog savjeta za gradski list 'Opatija' ('Službene novine Primorsko- goranske županije' br. 20/00, 38/06, 6/09, 27/17 i 17/21) članak 3. mijenja se i glasi:

„Članak 3.

(1) Uređivački savjet raspisuje i provodi natječaj za glavnog urednika lista »Opatija«. Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici Grada Opatije i oglasnoj ploči Grada Opatije, dok se obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje u dnevnom listu. Rok za prijavu na natječaj je osam dana od dana objave natječaja. Razmatraju se samo potpune i pravovremene prijave.

(2) Glavnog urednika lista »Opatija« imenuje i razrješuje Gradsko vijeće na prijedlog Uređivačkog savjeta.

(3) U razdoblju od prestanka obavljanja dužnosti glavnog urednika do imenovanja glavnog urednika na temelju javnog natječaja, gradonačelnik imenuje privremenog glavnog urednika najduže na šest mjeseci, a Uređivački savjet će raspisati natječaj za glavnog urednika u roku od petnaest dana od dana imenovanja privremenog glavnog urednika.

(4) Glavni urednik ne može istodobno biti stranački dužnosnik, niti osoba koja uživa imunitet od kaznene odgovornosti.

(5) Glavnim urednikom može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- srednja stručna sprema/ sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik/ magistar struke ili stručni specijalist društvene struke,

- najmanje 5 godina iskustva u tiskanim medijima ili 10 godina u ostalim medijima,

- najmanje 3 godine iskustva na uređivačkim ili sličnim poslovima u tiskanim medijima,

- napredno poznavanje rada na računalu (MS Office),

- napredno korištenje društvenih mreža,

- izražene organizacijske vještine, odgovornost, kreativnost i fleksibilnost,

- poznavanje osnova obrade fotografija.

(6) Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti preslike dokaza o ispunjavanju natječajnih uvjeta, vlastoručno potpisanu izjavu da ne uživaju imunitet od kaznene odgovornosti i da nisu stranački dužnosnici, te plan rada. Izabrani kandidat dostavlja izvornike dokaza o ispunjavanju natječajnih uvjeta te se s njime sklapa ugovor o autorskom djelu. Ugovor se sklapa na četiri godine, uz otkazni rok od tri mjeseca.

(7) Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidat ne bude imenovan, gradonačelnik imenuje privremenog glavnog urednika najduže na šest mjeseci, a Uređivački savjet će raspisati natječaj za glavnog urednika u roku od petnaest dana od dana imenovanja privremenog glavnog urednika.

(8) Glavni urednik sudjeluje u radu Uređivačkog savjeta bez prava odlučivanja. Za provođenje odluke Uređivačkog savjeta odgovoran je glavni urednik.'

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 024-01/22-01/10

URBROJ: 2170-12-01/01-22-1

Opatija, 28. siječnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednica Vijeća

Dr. sc. Neva Slani, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2210&mjesto=10006&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr