SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 3. Petak, 4. veljače 2022.
GRAD OPATIJA

2.

Na temelju članka 33. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 29. Statuta Grada Opatije (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak, 3/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 28. siječnja 2022.godine donosi

DOPUNA POSLOVNIKA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJA

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Opatije (Službene novine« Primorsko - goranske županije“ 25/09,7/13 i 3/21) u članku 60.a dodaje se stavak 2. koji glasi:

„U slučaju nastupanja okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, sjednice se mogu održavati i kombinacijom fizičke prisutnosti članova Vijeća i korištenjem odgovarajućih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu. Vijećnik koji nije fizički prisutan na sjednici najkasnije dan prije održavanja sjednice dostavlja pisanu potvrdu liječnika opće prakse ili drugi odgovarajući dokument o potrebi provođenja mjere samoizolacije. “

Dosadašnji stavci 2.,3. i 4. postaju stavci 3.,4. i 5.

Članak 2.

Ova Dopuna Poslovnika stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

KLASA: 024-03/22-01/07

URBROJ: 2170-12-01-22-1

Opatija, 28. siječnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dr. sc. Neva Slani, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2210&mjesto=10006&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr