SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
GRAD KASTAV
134

43.

Na osnovi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/ 04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 4. sjednici održanoj dana 29. rujna 2005. godine donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Kastva za 2005. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/05) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1. prihodi od komunalne naknade . . . 1.800.000,00 kuna

2. dio prihoda iz Proračuna . . . . . . . . . . 929.000,00 kuna

3. prihodi od grobnih taksi . . . . . . . . . . 150.000,00 kuna


UKUPNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.879.000,00 kuna«

Članak 2.

U članku 3. točci 1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA , stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 220.000,00 kuna, a financirat će se 160.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade i 60.000,00 kuna iz Proračuna Grada Kastva.«

Članak 3.

U članku 3. točci 2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA, stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 300.000,00 kuna, a financirat će se 283.000,00 iz sredstava komunalne naknade i 17.000,00 kuna iz Proračuna Grada Kastva.«

Članak 4.

U članku 3. točci 3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 475.000,00 kuna, a financirat će se 300.000,00 iz sredstava komunalne naknade i 175.000,00 kuna iz Proračuna Grada Kastva.«

Članak 5.

U članku 3. točci 4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 1.052.000,00 kuna, a financirat će se 590.000,00 iz sredstava komunalne naknade i 462.000,00 kuna iz Proračuna Grada Kastva.«

Članak 6.

U članku 3. točci 5. ODRŽAVANJE GROBLJA, stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 257.000,00 kuna, a financirat će se 67.000,00 iz sredstava komunalne naknade, 40.000,00 kuna iz Proračuna Grada Kastva i 150.000,00 kuna iz grobnih taksi.«

Članak 7.

U članku 3. točci 6. JAVNA RASVJETA, stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 575.000,00 kuna, a financirat će se 400.000,00 iz sredstava komunalne naknade i 175.000,00 kuna iz Proračuna Grada Kastva.«

Članak 8.

Ova I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2005. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-05/7

Ur. broj: 2170-05-01-1-05-6

Kastav, 29. rujna 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Potpredsjednik

Gradskog vijeća Grada Kastva

Branko Grašo, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr