SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
GRAD KASTAV
134

41.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/ 04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 4. sjednici održanoj 29. rujna 2005. godine, donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Gradu Kastvu za 2005. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kastvu za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/05), članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2005. godine je sljedeći:

-prihod od komunalnog doprinosa 4.500.000,00

-prihodi od naknade za koncesije 30.000,00

-kreditno zaduženje 8.000.000,00

-prijenos sredstava komunalnog doprinosa
iz Proračuna za 2004. (zemlj. 233) 380.000,00

-Proračun Grada Kastva za 2005. 2.129.000,00


ukupno: 15.039.000,00«

Članak 2.

Mijenja se članak 3. i glasi:

»Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za sljedeće namjene:

1. Javne površine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.604.000,00

- izgradnja dječjeg igrališta u Rešetarima - Štivar, dovršetak građevinskih radova, opremanje i hortikulturalno uređenje

- uređenje Trga Matka Laginje u staroj jezgri Kastva u površini 1.800 m2

- uređenje autobusnog okretišta Šporova jama u površini 220 m2

- uređenje javnih i pješačkih površina u Rešetarima, Štivru, Pilepčiću i Njivima u ukupnoj površini od 590 m2

- uređenje pješačkih površina u Ulici 111. brigade ZNG-a u površini 440,00 m2

- otkup zemljišta za parkiralište u sportskoj zoni, parkirališne površine u Kastvu

- postava komunalne opreme (klupe, košarice za smeće, stupići)

- projektna dokumentacija za izgradnju nogostupa uz cestu D-304 u Ćikovićima

Iz sredstava komunalnog doprinosa financira se:

. u iznosu od 240.000 kuna:

- uređenje javnih i pješačkih površina u Rešetarima, Štivru, Pilepčiću i Njivima u ukupnoj površini od 590 m2

- uređenje pješačkih površina u Ulici 111. brigade ZNG-a u površini 440,00 m2

. u iznosu 120.000,00 kuna:

- uređenje autobusnog okretišta Šporova jama u ukupnoj površini od 220 m2

. u iznosu od 315.000,00 kuna:

- uređenje Trga Matka Laginje u staroj jezgri Kastva u površini od 1.800 m2

Preostalo financiranje za javne površine je iz Proračuna Grada Kastva u iznosu 899.000,00 kuna, te iz naknade za koncesije 30.000,00 kuna.

2. Nerazvrstane ceste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.820.000,00

- priprema i asfaltiranje ulice u Spinčićima u površini 300 m2

- priprema i asfaltiranje dijela ulice Pilepčić u površini 300 m2

- priprema i asfaltiranje spojne ceste Frlani - Rešetari u površini 500 m2

- priprema i asfaltiranje ulice u Jelušićima u površini 220 m2

- priprema i asfaltiranje ulice u Jurčićima u površini 600 m2

- priprema i asfaltiranje ulice u Pavletićima (protupožarni put za staru jezgru) u površini 530 m2

- priprema i asfaltiranje ulice u Brnčićima u površini 400,00 m2

- priprema i asfaltiranje ulice Jurčići - Škrlji u površini 220,00 m2

- otkup preostalog dijela zemljišta i izgradnja ceste »233« (Ulica 111. brigade ZNG - Ćikovići - Šporova jama Kastav) u dužini od 850 m, odvojka za naselje Ćikovići u dužini 160 m i nadvožnjaka Jurčići sa potrebnom komunalnom infrastrukturom

- projektna dokumentacija za dionicu ceste Jurjenići - Belići i ulaz u sportsku zonu

- projektna dokumentacija ulice Draga

- projektna dokumentacija ulice Gorice

Iz sredstava komunalnog doprinosa financira se:

- u iznosu od 2.830.000,00 kn (od kojih se 2.450.000,00 kn odnosi na planirani komunalni doprinos u 2005. a 380.000,00 kn iz Programa za 2004.):

- cesta »233« (Ulica 111. brigade ZNG - Ćikovići - Šporova jama Kastav) s odvojkom za Ćikovići ukupne dužine 1.010 m (otkup zemljišta i dio izgradnje)

. u iznosu od 400.000,00 kn:

- priprema i asfaltiranje ulice u Spinčićima u površini 300 m2

- priprema i asfaltiranje dijela ulice Pilepčić u površini 300 m2

- priprema i asfaltiranje spojne ceste Frlani - Rešetari u površini 500 m2

- priprema i asfaltiranje ulice u Jelušićima u površini 220 m2

- priprema i asfaltiranje ulice u Jurčićima u površini 600 m2

- priprema i asfaltiranje ulice u Pavletićima (protupožarni put za staru jezgru) u površini 500 m2

- priprema i asfaltiranje ulice u Brnčićima u površini 400,00 m2

- priprema i asfaltiranje ulice Jurčići - Škrlji u površini 220,00 m

. u iznosu od 300.000 kn:

- projektna dokumentacija za dionicu ceste Jurjenići - Belići i ulaz u sportsku zonu

Preostalo financiranje za nerazvrstane ceste je iz Proračuna Grada Kastva u iznosu 290.000,00 kuna, te iz kreditnog zaduženja u iznosu od 8.000.000,00 kuna.

3. Javna rasvjeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215.000,00

- izrada rješenja i ishodovanje potrebnih suglasnosti

- proširenje javne rasvjete:

- Kastav stara jezgra (4 rasvjetna tijela)

- Kudeji (4 rasvjetna tijela)

- Žegoti radna zona (2 rasvjetna tijela)

- Žegoti (1 rasvjetno tijelo)

- Spinčići (7 rasvjetnih tijela)

- Trinajstići (3 rasvjetna tijela)

- Rubeši (11 rasvjetnih tijela)

- Ćikovići (6 rasvjetnih tijela)

- Donji Turki (4 rasvjetna tijela)

- Rešetari (4 rasvjetna tijela)

- Brnčići (5 rasvjetnih tijela)

- Rudno (1 rasvj. tijelo)

Iz sredstava komunalnog doprinosa financira se javna rasvjeta u iznosu 215.000,00 kuna.

4. Groblje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000,00

- dovršetak izgradnje polja »B - gornji dio« sa potrebnom komunalnom infrastrukturom i hortikulturalnim uređenjem na Gradskom groblju Kastav

Iz sredstava Proračuna Grada Kastva finacira se groblje u iznosu 340.000,00 kuna.

Iz sredstava komunalnog doprinosa financira se groblje u iznosu 460.000,00 kuna.

5. Odvodnja voda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00

- uređenje sistema odvodnje oborinskih voda u Jurjenićima

Iz sredstava Proračuna Grada Kastva finacira se uređenje objekata za odvodnju oborinskih voda u iznosu 100.000,00 kuna.

7. Radna zona Žegoti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,00

- otkup zemljišta za izgradnju cesta i komunalne infrastrukture u zoni

Iz sredstava Proračuna Grada Kastva finacira se Radna zona Žegoti u iznosu 500.000,00 kuna.

Članak 3.

Ova I. Izmjena i dopuna Programa gradnje i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kastvu za 2005. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-05/7

Ur. broj: 2170-05-01-1-05-5

Kastav, 29. rujna 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Potpredsjednik

Gradskog vijeća Grada Kastva

Branko Grašo, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr