SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2022.
OPĆINA PUNAT

8.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Punat na 6. sjednici održanoj 26. siječnja 2022. godine donosi

ZAKLJUČAK

o primanju na znanje Programa zaštite divljači
Općine Punat za razdoblje od 2021. do 2031. godine

I.

Prima se na znanje Program zaštite divljači za površine na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na području Općine Punat, za razdoblje od 1. travnja 2021. godine do 31. ožujka 2031. godine, izrađen po ovlaštenom izrađivaču sukladno Zakonu o lovstvu („Narodne novine“, broj 99/18, 32/19 i 32/20) na koji je Ministarstvo poljoprivrede dana 22. srpnja 2021. godine dalo Suglasnost, KLASA: UP/I-323-03/20-02/145, URBROJ: 525-11/0639-21-5 te ovjerilo s danom 26. kolovoza 2021. godine.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a Program iz točke I. ovog Zaključka objaviti će se na službenim stranicama Općine Punat.

KLASA: 024-05/22-01/1

URBROJ: 2170-31-01-22-10

Punat, 26. siječnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2209&mjesto=51521&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr