SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2022.
OPĆINA PUNAT

7.

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 8. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 65/16) i članka 31. Statuta Općine Punat (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Punat na 6. sjednici održanoj dana 26. siječnja 2022. godine donosi

ZAKLJUČAK

o donošenju Revizije procjene rizika od velikih
nesreća na području Općine Punat

I.

Donosi se Revizija procjena rizika od velikih nesreća na području Općine Punat, koju je izradila radna skupina imenovana Odlukom općinskog načelnika o izradi Revizije procjene rizika od velikih nesreća, KLASA: 810-01/21-01/3, URBROJ: 2142-02-02/1-21-3 dana 29. studenog 2021. godine u suradnji s društvom DLS d.o.o., Rijeka, ovlaštenim za obavljanje prve i druge grupe stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite.

Revizija procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Punat donosi se za trogodišnje razdoblje.

II.

Revizija procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Punat prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

Tekst Revizije procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Punat objavit će se na službenoj internet stranici Općine Punat.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.

KLASA: 024-05/22-01/1

URBROJ: 2170-31-01-22-9

Punat, 26. siječnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2209&mjesto=51521&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr