SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 1. Petak, 21. siječnja 2022.
KOMUNALNO DRUŠTVO PONIKVE VODA D.O.O. KRK

1.

PONIKVE VODA d.o.o. KRK

Vršanska 14

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Klasa: 363-01/21-01/11

Urbroj: 2142-03/54-21-9

Krk, 7. prosinca 2021.

O D L U K A

O IZMJENAMA i DOPUNAMA
ODLUKE O CIJENI VODNIH USLUGA
(br. 53-s/4-21)

Na predmetnu odluku suglasnost su dale sve jedinice lokalne samouprave:

1. GRAD KRK, 51500 Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2

2. OPĆINA BAŠKA, Baška, Palada 88

3. OPĆINA DOBRINJ, Dobrinj 103

4. OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA, Malinska, L. Bolmarčića22

5. OPĆINA OMIŠALJ, Omišalj, Prikešte 13

6. OPĆINA PUNAT, Punat, Novi put 2

7. OPĆINA VRBNIK, Vrbnik, Trg škujica 7

Na temelju čl. 109. Zakona o vodnim uslugama (NN RH br. 66/19), te čl. 13. toč.2. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. Krk, skupština društva donijela je na svojoj redovnoj 53. sjednici od 7. prosinca 2021. godine

ODLUKU

O IZMJENAMA i DOPUNAMA ODLUKE
O CIJENI VODNIH USLUGA

Članak 1.

Odredba čl. 8. Odluke o cijeni vodnih usluga ('Službene novine PGŽ' br. 48/11, 36/14, 23/15, 3/17, 23/19) mijenja se i glasi:

'Cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama utvrđuje se prema broju pražnjenja istih i važeće cijene pražnjenja.

Cijena jednog pražnjenja utvrđuje se ovisno o zapremini cisterne specijalnog vozila i to:

1. zapremina 6 m3 – 537,76 kn/pražnjenje

2. zapremina 7 m3 – 637,13 kn/pražnjenje

3. zapremina 8 m3 – 657,35 kn/pražnjenje

U slučaju kada se usluga obavlja na zahtjev korisnika isti dan po pozivu, radnim danom izvan radnog vremena, neradnim danom cijena iz st.2. ovog članka uvećava se za 30%.'

Članak 2.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni vodnih usluga stupa na snagu nakon pribavljanja suglasnosti gradonačelnika i općinskih načelnika jedinica lokalne samouprave-udjelničara u javnom isporučitelju, a primjenjuje se od 1. veljače 2022. godine.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni vodnih usluga objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije nakon ishođenja suglasnosti gradonačelnika i općinskih načelnika jedinica lokalne samouprave-udjelničara u javnom isporučitelju.

Odluka iz st.1. ovog članka objavljuje se i na internetskim stranicama javnog isporučitelja.

Članak 4.

Ova Odluka dostavlja se Vijeću za vodne usluge u roku od 5 dana od dana njezine objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Predsjednik skupštine društva:

Dragan Zahija, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2208&mjesto=60050&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr